22 November 2012

Reza Shahabi överförs till sjukhus


Reza Shahabi överfördes till sjukhus för några timmar läkarundersökning. Han lider intensiv huvudvärk och domningar i fingrarna på vänster hand.
Efter hans operation i juli 2012 och trots det faktum att läkarna rekommenderade honom intensivvård i hemmet, han satte tillbaka i Evin-fängelset. Som ett resultat av att han drabbats av allvarliga infektioner operationen området leder till kraftig smärta och domningar i fingrar och fot.
Shahabi, styrelseledamot och kassör i Teheran och förorter bussförare Vahed närvarande avtjänar sitt straff sex års fängelse i Evinfängelset Ward 350.