22 November 2012

Inga kontrakt konvertering i Tabriz Petrochemical Company


Företrädaren för den nationella Petrochemical Company (NPC) och styrelseledamöter i Tabriz Petrochemical Company meddelade i ett möte som bara arbetarna med åtminstone en high school examen och 10 års erfarenhet kommer att få direkta kontrakt med NPC. Följaktligen kommer endast cirka 550 anställda vara berättigade till undertecknandet direkta avtal med NPC och mer än 1100 anställda kommer att finnas kvar i händerna på entreprenadföretag
Det nationella Petrochemical Company är ett dotterbolag till den iranska Petroleum ministeriet, som ägs av regeringen i islamiska regimen.
För att tvinga Tabriz petrokemiska ledningen att eliminera de upphandlande företagen mer än 1400 arbetare petrokemiska kontrakt "gick på 11 dagar på Mars 7, 2011. De krävde omvandling av tillfälliga kontrakt i direkta avtal med företaget.